Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

ESO: dades de setembre

Informacions inici de curs 2017-2018

Recordem les activitats d’inici de curs d’Educació secundària:

7 de setembre

  • Entrega del butlletí de notes finals a l’alumnat amb matèries suspeses (12.00 h).

8 de setembre

  • Reunió amb tots els alumnes a les 12 h: Presentació dels tutors i entrega dels horaris.

12 de setembre

  • Inici de les classes i entrega del quadern d’estiu al tutor.

18 de setembre

  • Reunió d’inici de curs amb les famílies de 1r d’ESO (18.30 h).

25 de setemb

  • Reunió d’inici de curs amb les famílies de 2n, 3r i 4t d’ESO (18.30 h).