Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Reunions informatives

Curs 2017/2018


 Reunions inicials amb les famílies d’Infantil i Primària

 • P3 d’Educació infantil: 28 de juny de 2017, a les 17 h.
  • Benvinguda P3: dijous 7 de setembre de 2017 (les famílies rebran un avís indicant l’horari)
 • P4 i P5 d’Educació infantil: dimarts 5 de setembre de 2017, a les 17 h.
 • 1r i 2n d’Educació primària: dimecres 6 de setembre de 2017 a les 17 h.
 • 3r i 4t d’Educació primària: dilluns 4 de setembre de 2017 a les 17 h.
 • 5è i 6è d’Educació primària: dijous 7 de setembre de 2017 a les 17 h.

Reunions amb les famílies d’ESO

Reunions d’inici de curs:

En aquesta trobada, els tutors acullen les famílies, se’ls dóna i presenta la Programació anual, els criteris generals d’avaluació, la normativa i organització del centres i els mecanismes de comunicació que té el centre amb les famílies. Les famílies rebran amb antelació l’ordre del dia d’aquesta reunió.

 • 1r d’ESO: dilluns 18 de setembre de 2017 a les 18.30 h.
 • 2n, 3r i 4t d’ESO: dilluns 25 de setembre de 2017 a les 18.30 h.

Reunió d’orientació acadèmica i laboral (4t ESO):

 • 4t ESO: dilluns 9 d’abril de 2018 a les 18.30 h

Reunió de final de curs:

En aquesta reunió, els tutors informen les famílies del desenvolupament de treball de síntesi (1r, 2n i 3r curs) i/o del viatge de fi de curs (4t curs), del període de recuperació i millora, de l’entrega d’informes, del quadern d’estiu i de les activitats per recuperar les matèries suspeses per a setembre. Les famílies rebran amb antelació l’ordre del dia d’aquesta reunió, així com un calendari recordant les dates d’interès de final de curs.

 • 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO: dilluns 28 de maig de 2018 a les 18.30 h