Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Treballs de síntesi

  • El treball de síntesi és una matèria obligatòria i avaluable per a tots els alumnes que es realitza fora del centre.
  • És molt important que els alumnes assisteixin al treball de síntesi.
  • En el treball de síntesi l’alumnat desenvolupa la recerca i el tractament de la informació i la competència social mitjançant el treball en equip (col·laboració, empatia, etc.).
  • És una matèria interdisciplinària, és a dir, es treballen totes les àrees curriculars mitjançant un conjunt d’activitats que s’han de fer en grup; els alumnes han d’aplicar els coneixements adquirits en la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida quotidiana.

Es completarà el quadern de treball amb l’assessorament del professorat i de monitors especialitzats.

Treballs de síntesi del curs 2016/2017:
Dates Tema Allotjament
1r delta del 19 al 21 de juny Coneguem el delta de l’Ebre Hotel La Ràpita

Sant Carles de la Rapita

2n estartit del 19 al 21 de juny Coneguem el litoral català Hotel Les Illes

L’Estartit

3r cerdanya del 19 al 21 de juny Coneguem el Pirineu català Alberg Abrigall Masella

Alp

En les reunions de final de curs que es realitzaran el dia 29 de maig de 2017 s’informarà a les famílies de la realització dels treballs de síntesi.