Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Treballs de síntesi

  • El treball de síntesi és una matèria obligatòria i avaluable per a tots els alumnes que es realitza fora del centre.
  • És molt important que els alumnes assisteixin al treball de síntesi.
  • En el treball de síntesi l’alumnat desenvolupa la recerca i el tractament de la informació i la competència social mitjançant el treball en equip (col·laboració, empatia, etc.).
  • És una matèria interdisciplinària, és a dir, es treballen totes les àrees curriculars mitjançant un conjunt d’activitats que s’han de fer en grup; els alumnes han d’aplicar els coneixements adquirits en la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida quotidiana.

Es completarà el quadern de treball amb l’assessorament del professorat i de monitors especialitzats.

Treballs de síntesi del curs 2017/2018:

    Dates Tema Allotjament
1r delta del 20 al 22 de juny Coneguem el delta de l’Ebre

Hotel La Ràpita

Sant Carles de la Rapita

2n estartit del 20 al 22 de juny Coneguem el litoral català

Hotel Les Illes

L’Estartit

3r El Mirador del 20 al 22 de juny Coneguem el Pirineu català

Alberg El Mirador

Port del Compte

En les reunions de final de curs que es realitzaran el dia 28 de maig de 2018 s’informarà a les famílies de la realització dels treballs de síntesi.