Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Sortides d’Educació infantil

Les sortides escolars són activitats que ajuden a l’alumnat a reconèixer la realitat d’aquelles coses que s’estudien dins de l’aula. Són per tant activitats especialment dirigides al tractament didàctic, pedagògic i lúdic, dels diferents àmbits treballats a l’escola.

Curs 2018-2019:

Aquesta programació pot ser modificada i ampliada trimestralment.

P3

Sortida Activitat Lloc Durada Data
         
         
         
         
         

P4

Sortida Activitat Lloc Durada Data
         
         
         
         
         

P5

Sortida Activitat Lloc Durada Data