Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Biografia de Joan Bardina

Joan Bardina i la renovació de la pedagogia catalana

biografia_jb