Assemblea general curs 2018-19

Tal com estableixen els estatuts, es convoca a tots els membres de l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del Col·legi Joan Bardina, a l’Assemblea General Ordinària de la mateixa.

 

A celebrar al centre escolar (c/ Marià Fortuny nº 16-18) el pròxim dia

25 de setembre del 2018 a les 17:00 hores, en primera convocatòria, i a les 17:30 hores, en segona convocatòria en l’aula de 4t A d’ESO.

L’ordre del dia proposat es el següent:

 

      1) Explicació del que s’ha fet al curs 2017/2018.

      2) Explicació a càrrec del tresorer, dels comptes del exercici 2017/2018.

      3) Pressupost d’ingressos i despeses per al exercici 2018/2019.

      4) Precs i preguntes.

 

Us recordem que per tota l’ajuda que ens pugueu oferir tant a la organització d’actes, com a la realització d’altres projectes, només heu de contactar amb nosaltres personalment o bé a través del nostre correu electrònic [email protected]