1. DADES IDENTIFICATIVES: Complint amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de www.joanbardina.org/blocampa és L’AMPA Joan Bardina de la Fundació Privada Joan Bardina, reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i amb domicili a aquests efectes al Carrer Marià Fortuny 16-18 de Sant Boi de Llobregat.
  2. ÚS DEL PORTAL: www.joanbardina.org/blocampa/ proporciona l’accés a informacions, serveis, o dades en Internet, incloent-hi els textos, imatges, i qualsevol altre material, que són propietat de l’AMPA Joan Bardina . L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple  fòrums de discussió o grups de notícies) que L’AMPA Joan Bardina ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los ni incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; ni difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; ni provocar danys en els sistemes físics i lògics de L’AMPA Joan Bardina, dels seus proveïdors o de terceres persones, ni introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; ni intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’AMPA Joan Bardina es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, L’AMPA Joan Bardina no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums,  o altres eines de participació.
  3. ENLLAÇOS: En el cas que en www.joanbardina.org/blocampa/ es disposessin enllaços o hipervíncles cap  a altres llocs d’ Internet, l’AMPA Joan Bardina no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’AMPA Joan Bardina assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervíncles o d’altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Els logotips que puguin aparèixer en aquestes pàgines són propietat dels seus respectius fabricants i només s’utilitzen amb caràcter informatiu.
  4. PROTECCIÓ DE DADES: l’AMPA Joan Bardina compleix amb les directrius de l’article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de dades, per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Informem que les dades recollides en el formulari de reserva de roba escolar per internet formen part d’un fitxer propietat de l’AMPA Joan Bardina destinat exclusivament  a accions de gestió de les comandes, amb el compromís de  no tractar ni entregar a tercers les dades personals dels usuaris d’aquest servei. L’usuari d’aquest servei pot exercir els seus drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades a través del correu electrònic o personalment a l’AMPA Joan Bardina
  5. DRET A LA PRÒPIA IMATGE: Respectant el dret a la pròpia imatge, totes les fotografies d’alumnes que puguin aparèixer en aquest web tenen la corresponent autorització. Totes les imatges on apareixen persones clarament identificables són propietat de l’AMPA Joan Bardina. Qualsevol difusió fóra d’aquest web, sense el consentiment explícit de les persones interessades, pot vulnerar el dret d’imatge d’aquestes i ser objecte de les corresponents accions civils i/o penals.
  6. POLITICA DE COOKIES: l’espai www.joanbardina.org/blocampa/pot utilitzar “cookies” pròpies i de tercers per tal d’oferir una millor experiència de navegació i un millor servei. No obstant l’usuari té l’opció d’impedir la generació de ‘cookies’ i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de les “cookies” al seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.
  7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: l’AMPA Joan Bardina, no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
  8.  MODIFICACIONS: l’AMPA Joan Bardina es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.