CIRCULAR D’INFORMACIÓ 3

La Junta del Ampa la formem uns pocs pares que al igual que la resta de pares, paguem la cuota del Ampa cada any. De entre d’altres feines, ens encarreguem d’organitzar, preparar, posar en marxa y recollir totes les festes tradicionals del curs escolar, com la Benvinguda de P3, la Castanyada, les Nadales, Carnaval… així com l’atenció a la botiga del Ampa. Tot això ho fem voluntariament sense rebre cap compensació.
A la Junta de l’Ampa han hagut baixes, degut a pares amb fills que han finalitzat l’escola i estem curts de personal, apart de que als darrers anys hi erem només 6 persones encarregant-nos de tota la feina. Tots els infants de l’escola gaudeixen d’aquestes festes, però quan hem de preparar una festa, com ara la Castanyada, que es la festa més propera que tenim, només som 3 pares partint les castanyes per a tota l’escola.
Tots a la Junta treballem i tenim fills, i tenim poc temps lliure, encara i així fem el que podem per portar endavant la feina pertanyent a la Junta. Es per això que ens veiem desbordats, i necessitem pares que ens ajudin.
Tota l’ajuda será benvinguda, però sobretot ens falta gent per formar part de la Junta.
Moltes gràcies, i recordeu que l’ajuda se la esteu oferint als vostres fills.

RESULTATS ASSEMBLE GENERAL- CIRCULAR D’INFORMACIÓ 2

A la passada assemblea general realitzada el 30 de setembre van ser tractats l’estat de comptes  i pressupostos, així com el tema de la eleccions a la junta directiva de l’AMPA temes importants  per al funcionament de l’escola.
VA TENIR COM A RESULTAT L’ASSISTÈNCIA DEL 1% DEL TOTAL DE LES FAMÍLIES que  formem l’associació, els comptes van ser aprovats per unanimitat dels assistents.

Donada la baixa participació no es va poder concretar cap proposta, al no tenir un suport suficient dels associats que en garantís la seva posada en pràctica.
Per aquestes raons es van prendre els següents acords:
1. Formar nova junta directiva a fi de no deixar l’Associació sense representació legal.
2. Presentació del pressupost per al proper curs i la seva posterior aprovació per unanimitat dels
assistents.
3. Les activitats i festes que l’associació realitzava fins ara s’anirà notificant per notes
informatives i per la web de l’escola per obtenir col·laboració amb l’organització i realització
de l’activitat, en cas contrari aquesta quedarà anul·lada.

4. DONADA LA NUL·LA COL·LABORACIÓ QUE HI HA ENTRE ELS ASSOCIATS, NO
ENS PODEM FER CÀRREC DE L’ORGANITZACIÓ DE CAP NOVA PROPOSTA.

Aprofitem l’ocasió per demanar el suport i la solidaritat de les famílies per a participar en les activitats

Per contactar amb l’AMPA es poden dirigir a la seu social o en aquesta adreça de correu electrònic: [email protected]

Sant Boi, 3 d’ octubre del 2014
JUNTA AMPA JOAN BARDINA

CONVOCATORIA PER L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA- CIRCULAR D’INFORMACIÓ 1

CONVOCATORIA PER L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Tal com estableixen els estatuts, es convoca a tots els membres de l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del Col•legi Joan Bardina, a l’Assemblea General Ordinària de la mateixa.

A celebrar a l’Aula Magna del centre escolar (c/ Marià Fortuny nº 16-18) el pròxim dia
30 de septembre del 2014 a les 18,00 hores, en primera convocatòria, i a les 18,30 hores, en segona convocatòria.

L’ordre del dia proposat es el següent:

1. Explicació de lo que en fet al curs 2013 – 2014.

2. Explicació a càrrec del tresorer, dels comptes exercici tancat el 30 de juny del 2014

3. Elecció de un nou President/a.

4. Formació de nova junta del AMPA.

5. Pressupost d’ingressos i despeses per al exercici 2014/2015

6. Informació de la pàgina Web y del AMPA Noticies

7. Presentació de les noves iniciatives.

8. Precs i preguntes

Tota informació relacionada amb l’ampa està exposat en la web de l’escola.

AMPA NOTICIES, és un grup d`informació entre els pares i l’Ampa on explicarem les coses mes rellevant d’informació general, si voleu rebre aquesta informació os animem a contactar am nosaltres.

Us recordem que per tota l’ajuda que ens pugueu oferir tant a la organització d’actes, com a la realització d’altres projectes, només heu de contactar amb nosaltres personalment o bé a través del nostre correu electrònic [email protected]