Carnestoltes

Tots els anys, l’escola escull un tema d’interés comú per a totes les clases. L’Ampa col.labora en la celebració d’aquesta festa de diverses maneres.

*Tots els pares donen uns diners cada any (normalment 3€), per comprar el material per a la confecció de la disfressa. Una vegada s’han recaptat, es fan números i l’Ampa aporta els diners que falten per completar les disfresses.

*Després es compren els materials necesaris per la confecció de les disfresses.

* Seguint les pautes marcades per els professors/es, la Junta amb ajuda d’alguns pares col.laboradors, confecciona totes les disfresses d’infantil, P3, P4 i P5.
* Per poder-les acabar, totes les persones col.laboradores, es queden els díes que siguin necessaris per a poder completar les disfresses, en horari de 15 a 17h. Algunes persones son les mateixes tots els díes, i unes altres es van alternant, tot depenent de la disponibilitat de cadascú.
*Per al dia de Carnaval, l’Ampa demana l’autorització a l’ajuntament per tallar els carrers durant la rúa i contracta un grup de percussió per a que vagi animant durant la mateixa.
* En finalitzar la rúa, tots els infants i les seves famílies es reuneixen al pati de l’escola, per a cremar el Carnestoltes, tal i com demana la tradició.