RESULTATS ASSEMBLE GENERAL- CIRCULAR D’INFORMACIÓ 2

A la passada assemblea general realitzada el 30 de setembre van ser tractats l’estat de comptes  i pressupostos, així com el tema de la eleccions a la junta directiva de l’AMPA temes importants  per al funcionament de l’escola.
VA TENIR COM A RESULTAT L’ASSISTÈNCIA DEL 1% DEL TOTAL DE LES FAMÍLIES que  formem l’associació, els comptes van ser aprovats per unanimitat dels assistents.

Donada la baixa participació no es va poder concretar cap proposta, al no tenir un suport suficient dels associats que en garantís la seva posada en pràctica.
Per aquestes raons es van prendre els següents acords:
1. Formar nova junta directiva a fi de no deixar l’Associació sense representació legal.
2. Presentació del pressupost per al proper curs i la seva posterior aprovació per unanimitat dels
assistents.
3. Les activitats i festes que l’associació realitzava fins ara s’anirà notificant per notes
informatives i per la web de l’escola per obtenir col·laboració amb l’organització i realització
de l’activitat, en cas contrari aquesta quedarà anul·lada.

4. DONADA LA NUL·LA COL·LABORACIÓ QUE HI HA ENTRE ELS ASSOCIATS, NO
ENS PODEM FER CÀRREC DE L’ORGANITZACIÓ DE CAP NOVA PROPOSTA.

Aprofitem l’ocasió per demanar el suport i la solidaritat de les famílies per a participar en les activitats

Per contactar amb l’AMPA es poden dirigir a la seu social o en aquesta adreça de correu electrònic: [email protected]

Sant Boi, 3 d’ octubre del 2014
JUNTA AMPA JOAN BARDINA