CONVOCATORIA PER L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Tal com estableixen els estatuts, es convoca a tots els membres de l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del Col·legi Joan Bardina, a l’Assemblea General Ordinària de la mateixa.

A celebrar al centre escolar (c/ Marià Fortuny nº 16-18) el pròxim dia 14 de octubre del 2015 a les 17,15 hores, en primera convocatòria, i a les 17,45 hores, en segona convocatòria.

L’ordre del dia proposat es el següent:

  1. Explicació del que s’ha fet al curs 2014/2015.
  1. Explicació a càrrec del tresorer, dels comptes exercici tancat el 31 de juliol del 15
  1. Pressupost d’ingressos i despeses per al exercici 2014/2015
  1. Precs i preguntes

Us recordem que per tota l’ajuda que ens pugueu oferir tant a la organització d’actes, com a la realització d’altres projectes, només heu de contactar amb nosaltres personalment o bé a través del nostre correu electrònic [email protected]