CONVOCATORIA PER L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA- CIRCULAR D’INFORMACIÓ 1

CONVOCATORIA PER L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Tal com estableixen els estatuts, es convoca a tots els membres de l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del Col•legi Joan Bardina, a l’Assemblea General Ordinària de la mateixa.

A celebrar a l’Aula Magna del centre escolar (c/ Marià Fortuny nº 16-18) el pròxim dia
30 de septembre del 2014 a les 18,00 hores, en primera convocatòria, i a les 18,30 hores, en segona convocatòria.

L’ordre del dia proposat es el següent:

1. Explicació de lo que en fet al curs 2013 – 2014.

2. Explicació a càrrec del tresorer, dels comptes exercici tancat el 30 de juny del 2014

3. Elecció de un nou President/a.

4. Formació de nova junta del AMPA.

5. Pressupost d’ingressos i despeses per al exercici 2014/2015

6. Informació de la pàgina Web y del AMPA Noticies

7. Presentació de les noves iniciatives.

8. Precs i preguntes

Tota informació relacionada amb l’ampa està exposat en la web de l’escola.

AMPA NOTICIES, és un grup d`informació entre els pares i l’Ampa on explicarem les coses mes rellevant d’informació general, si voleu rebre aquesta informació os animem a contactar am nosaltres.

Us recordem que per tota l’ajuda que ens pugueu oferir tant a la organització d’actes, com a la realització d’altres projectes, només heu de contactar amb nosaltres personalment o bé a través del nostre correu electrònic [email protected]