Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Avís legal

  1. DADES IDENTIFICATIVES: Complint amb el deure d’informació  a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de www.joanbardina.org és la Fundació Privada Joan Bardina, amb CIF G64583404 i domicili a aquests efectes al Carrer Marià Fortuny 16-18 de Sant Boi de Llobregat.
  2. ÚS DEL PORTAL: www.joanbardina.org proporciona l’accés a informacions, serveis, o dades en Internet, incloent-hi els textos, imatges, i qualsevol altre material, que són propietat de la Fundació Privada Joan Bardina. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal.
  3. ENLLAÇOS: En el cas que en www.joanbardina.org es disposessin enllaços o hipervíncles cap  a altres llocs d’ Internet, la Fundació Privada Joan Bardina no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas la Fundació Privada Joan Bardina assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervíncles o d’altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Els logotips que puguin aparèixer en aquestes pàgines són propietat dels seus respectius fabricants i només s’utilitzen amb caràcter informatiu.
  4. PROTECCIÓ DE DADES: la Fundació Privada Joan Bardina compleix amb les directrius  de Protecció de dades,  per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari, fent-li saber de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat i la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició. Més informació
  5. DRET A LA PRÒPIA IMATGE: Respectant el dret a la pròpia imatge, totes les fotografies d’alumnes que puguin aparèixer en aquest web tenen la corresponent autorització. Totes les imatges on apareixen persones clarament identificables són propietat de la Fundació Privada Joan Bardina. Qualsevol difusió fóra d’aquest web, sense el consentiment explícit de les persones interessades, pot vulnerar el dret d’imatge d’aquestes i ser objecte de les corresponents accions civils i/o penals.
  6. POLITICA DE COOKIES: l’espai www.joanbardina.org pot utilitzar “cookies” pròpies i de tercers per tal d’oferir una millor experiència de navegació i un millor servei. No obstant l’usuari té l’opció d’impedir la generació de ‘cookies’ i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de les “cookies” al seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.
  7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: la Fundació Privada Joan Bardina, no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
  8.  MODIFICACIONS: la Fundació Privada Joan Bardina es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.