Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Documents

Circulars del curs 2018-2019:

Generals:

Educació infantil:

 • P3
 • P4
 • P5

Educació primària:

 • 1r
 • 2n
 • 3r
 • 4t

Educació secundària:

 • 1r ESO
 • 2n ESO
 • 3r ESO
 • 4t ESO