Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Carta de compromís educatiu de cada etapa

Educació infantil:

Descarregar

compromis_educatiu_infantil

Educació primària:

Desacarregar

compromis_educatiu_primaria

Educació secundària:

Descarregar

compromis_educatiu_eso