Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Carta de compromís educatiu de cada etapa

Educació infantil:

Descarregar document d’Infantil en PDF


Educació primària:

Descarregar document de Primària en PDF


Educació secundària:

Descarregar document de Secundària en PDF