Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Horari escolar

Horari de l’alumnat

Entrada progressiva de l’alumnat de P3:

Del dimecres dia 12 al divendres dia 14 de setembre de 2018.

1er grup de 9.15 a 10.45h
2n grup de 11.15 a 12.45 h

A partir del divendres, dia 15 de setembre, l’horari serà el normal.

Horari durant el curs:

Educació infantil:

de 8.50 a 12.50 i de a 14.50 a 16.50 h

Durant els dies de jornada intensiva, marcats en el calendari escolar del curs lectiu, l’horari de menjador serà de 14 a 15.30h

Educació primària:

de 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 17.00 h

Durant els dies de jornada intensiva, marcats en el calendari escolar del curs lectiu, l’horari de menjador serà de 14 a 15.30h

Educació secundària:

Matí: dilluns, dimarts i dijous de 8.00 a 13.30, dimecres i divendres de 8.00 a 14.30 h
Tarda: dilluns, dimarts i dijous de 15.15 a 17.15 h

Quadre d’horari general de l’ESO:

horari

Horari de Secretaria

La secretaria està oberta al públic de dilluns a divendres:

Al matí de 9 a 10.30 h
A la tarda de 16 a 17.30 h

La resta d’horari està tancada al públic. També poden posar-se en contacte per telèfon, o per correu electrònic

Durant el mes de juliol l’horari d’atenció és de 9 a 13 h.