Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Treballs de síntesi

  • El treball de síntesi és una matèria obligatòria i avaluable per a tots els alumnes que es realitza fora del centre.
  • És molt important que els alumnes assisteixin al treball de síntesi.
  • En el treball de síntesi l’alumnat desenvolupa la recerca i el tractament de la informació i la competència social mitjançant el treball en equip (col·laboració, empatia, etc.).
  • És una matèria interdisciplinària, és a dir, es treballen totes les àrees curriculars mitjançant un conjunt d’activitats que s’han de fer en grup; els alumnes han d’aplicar els coneixements adquirits en la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida quotidiana.

Es completarà el quadern de treball amb l’assessorament del professorat i de monitors especialitzats.

Treballs de síntesi del curs 2018/2019:

En les reunions de final de curs, que es realitzaran el dia 27 de maig, s’informarà a les famílies de la realització dels treballs de síntesi.

    Dates Tema Allotjament
1r 19, 20 i 21 de juny Coneguem el delta de l’Ebre

Hotel La Ràpita

Sant Carles de la Rapita

2n 19, 20 i 21 de juny Coneguem el litoral català

Hotel Les Illes

L’Estartit

3r 19, 20 i 21 de juny Coneguem el Pirineu català

Alberg El Mirador

Port del Compte