Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Sortides de Secundària

Curs 2018-2019:

Aquesta programació pot ser modificada i ampliada trimestralment.

1r d’ESO

Sortida Activitat Lloc Durada Data
         
         
         
         
         

2n d’ESO

Sortida Activitat Lloc Durada Data
         
         
         
         
         

3r d’ESO

Sortida Activitat Lloc Durada Data
         
         
         
         
         

4t d’ESO

Sortida Activitat Lloc Durada Data