Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Sortides de Primària

Les sortides escolars són activitats que ajuden a l’alumnat a reconèixer la realitat d’aquelles coses que s’estudien dins de l’aula. Són per tant activitats especialment dirigides al tractament didàctic, pedagògic i lúdic, dels diferents àmbits treballats a l’escola.

Curs 2018-2019:

Aquesta programació pot ser modificada i ampliada trimestralment.

1r

Sortida Activitat Lloc Durada Data
         
         
         
         
         

2n

Sortida Activitat Lloc Durada Data
         
         
         
         
         

3r

Sortida Activitat Lloc Durada Data
         
         
         
         
         

4t

Sortida Activitat Lloc Durada Data
         
         
         
         
         

Sortida Activitat Lloc Durada Data
         
         
         
         
         

Sortida Activitat Lloc Durada Data