Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Pla de convivència

El projecte de convivència

El Projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

D’altra banda, el conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d’una societat oberta i complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les generalitzacions i a partir de la gestió positiva dels conflictes. Aquests són els fonaments d’una escola inclusiva i d’una educació intercultural que han de contribuir a garantir la igualtat i a respectar la diversitat en una societat més cohesionada i menys excloent.

Principis que orienten l’acció

Els principis d’actuació d’un projecte de convivència són:

 • La participació i la corresponsabilització de la comunitat educativa i dels agents educatius de l’entorn per tal d’aconseguir una actuació compartida i coherent, eficaç i eficient, fonamentada en una cultura dialògica i intercultural, basada en l’acord i la norma i concretada amb fermesa, rigor i afecte.
 • L’actuació global i integral perquè amb mesures parcel·lades no s’aconsegueix un clima necessari per a la convivència. Cal un plantejament integral i coordinat de tota la comunitat educativa, partint d’un procés d’aprenentatge col·lectiu i amb una organització que gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos.
 • La descentralització perquè cal que les decisions siguin contextualitzades. Un projecte de convivència ha de resoldre a una necessitat percebuda col·lectivament, ha de ser flexible i ha de ser fruit d’un procés d’aprenentatge dels diferents agents educatius d’un territori.
 • La normalitat, per tal d’adoptar, sempre que sigui possible, les propostes més clares, més properes i més integradores.
 • La millora constant de les actuacions, per tal de donar una resposta ajustada a les necessitats més greus i més urgents i establir els instruments i els indicadors que permetin anar ajustant les estratègies, les actuacions i els recursos per a la consecució dels objectius.

Missió i objectius generals del projecte de convivència

Missió: El Projecte de convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat.

Objectius generals:

 • Elaborar un projecte de convivència global amb la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat educativa.
 • Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat.
 • Ajudar cada alumne/a a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
 • Garantir l’aplicació ferma i flexible de les normes.
 • Fomentar la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
 • Fomentar a una cultura de la pau i la no violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.

Aquest web utilitza cookies per a millorar l'experiència d'usuari. Si continueu navegant estareu donant el vostre consentiment per a l'ús de cookies. Més informació

ACCEPTAR
Aviso de cookies