Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Serveis

  • Servei de psicologia i psicopedagogia al centre.
  • Logopèdia i reforç d’aprenentatges: S’ofereix aquest servei en coordinació amb l’Equip Psicopedagògic del centre per aquells alumnes que ho necessitin, en horari a convenir.
  • Auxiliar de conversa.
  • Servei de menjador (càtering).
  • Servei d’acollida i permanència.
  • Activitats extraescolars esportives i artístiques.
  • Casal d’estiu.