Col·legi Joan Bardina
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Casal d’estiu

28è Casal d’estiu – 2019

Infantil i Primària